Rubriek: Diversen

Schuldsaneringsinitiatief voor horecaondernemers met coronaschulden

Horecaondernemers die zwaar hebben geleden onder de coronacrisis kunnen ondersteuning krijgen van www.horecaherstelt.nl bij het saneren van de schuldenlast die zij tijdens en voorafgaand aan de coronacrisis hebben opgebouwd. Horeca Herstelt is een initiatief van een team van professionele horeca adviseurs en herstructureringsexperts met ervaring in het begeleiden van schuldenreductie voor het Nederlandse MKB.

De horeca is één van zwaarst getroffen sectoren in de coronacrisis. Het moment van terugbetalen van de openstaande rekeningen en schulden komt steeds dichterbij. Vanaf oktober 2022 moeten ondernemers die schulden gaan terugbetalen. Horeca Herstelt is opgezet om horecaondernemers uit dit dal van coronaschulden te helpen en om daarna weer als gezonde onderneming verder te gaan zonder jarenlang gebukt te hoeven gaan onder een zware schuldenlast. Horeca Herstelt helpt horecaondernemers daarbij door het opstellen van een schuldeisersakkoord met hun schuldeisers en de Belastingdienst.

Schuldenproblemen structureel oplossen

Gerard Hekkelaan, mede-eigenaar van Horeca Advies Bureau en één van de initiatiefnemers van Horeca Herstelt, licht het samenwerkingsverband toe: “Wij willen de horecabranche bewust maken van de mogelijkheden om oude schulden te saneren. Wij hebben een allround A-tot-Z samenwerking opgezet met professionele partijen die ervaring hebben met schuldsaneringen en horecaondernemers begeleiden in dit proces zodat zij hun focus kunnen leggen op hun bedrijf.”

Horecaondernemers die Horeca Herstelt willen inschakelen kunnen zich aanmelden via het contactformulier op de website. Na een Quick Scan krijgen zij een ervaren financieel adviseur toegewezen die hen begeleidt in het schuldsaneringstraject voor een vaste prijs.

www.horecaherstelt.nl