Rubriek: Inrichting

Ook via het interieur kun je werken aan geluidsoverlast

Pas in de nacht, als het op de airconditioning en een voorbijrijdende auto na stil wordt in het hotel, is merkbaar hoeveel geluiden de stilte normaliter verstoren. De gemiddelde hospitality-omgeving, zoals een café, restaurant of hotel, is levendig, maar te veel geluid zorgt ervoor dat klanten (of werknemers) elkaar niet verstaan en verstoort. Het verstoort de sfeer en beleving die zo belangrijk zijn.

Uiteindelijk kunnen gasten zelfs besluiten weg te blijven. Daarnaast kan geluidoverlast zorgen voor gezondheidsproblemen bij het personeel. Forbo Flooring schreef daarom een whitepaper over geluidsbewust ontwerpen, die laat zien hoe geluidsoverlast kan worden voorkomen.

Geluidsabsorptie

Geluid bestaat uit trillingen die zich voortbewegen door de lucht. Kort door de bocht, zijn er drie vormen van geluid die overlast kunnen veroorzaken, te weten: luchtgeluid, loopgeluid en contactgeluid. Vooral bij de laatste twee spelen wanden, plafonds en vloeren een rol in het verminderen van geluidshinder. Zo is de akoestiek in een ruimte voor een aanzienlijk deel afhankelijk van de absorptie van dat geluid door de wanden, plafonds en vloeren.

Ruwe en zachte oppervlakken absorberen geluid, daar waar gladde en harde oppervlakken het geluid eerder reflecteren. Wanneer veel geluid wordt gereflecteerd, ontstaat er nagalm. In een enkel geval – zoals een grote feestzaal of schouwburg – zijn deze reflecties gewenst voor verstaanbaarheid over grotere afstand. In het algemeen – en zeker in een restaurant, hotel-lounche of café – geldt echter dat de reflectie van geluid en nagalmtijd het beste gereduceerd kunnen worden omdat je elkaar anders slecht verstaat.

Tapijt in plaats van tegels

Als we naar de vloer kijken, ligt het voor de hand om tegels en hout zoveel mogelijk te vermijden. In ruimtes waar je je echt goed wilt concentreren zoals kantoorruimtes of die waar je het geluid sterk wilt dempen, is tapijt zoals Flotex, Tessera of Naaldvilt een aanrader. Daarnaast levert Forbo ook harde akoestische vloeren zoals Marmoleum of vinyl, die het contact- en loopgeluid tot wel 20dB reduceren. Vaak is een combinatie van zachte en harde vloeren de oplossing, afhankelijk van de functie van de ruimte. Zo vragen een hotelkamer en het kantoor van de directeur bijvoorbeeld om een hele andere sfeer en invulling.

forbo-flooring.nl/akoestiek