Rubriek: Apparatuur

Spoelen met Meiko nieuwe doorschuifmachines geen krachttoer meer

Meiko leidt met een geavanceerde techniek voor het automatisch openen van de kap een nieuw tijdperk in de spoelkeuken in. Het werken in een professionele keuken betekent voor alle medewerkers een zware fysieke en psychische belasting. Als fabrikant van professionele spoeltechniek voelt de Duitse machinebouwer Meiko zich verplicht om mee te helpen aan het wegwerken van de algemene achterstand op het gebied van ergonomische standaards in de keuken. Ook het Verbond van Koks in Duitsland verwijst hiernaar. Met haar nieuwste productontwikkeling de M-iClean H luidt Meiko nu een nieuw tijdperk van doorschuifmachines in. Het belangrijkste winstpunt is het automatische systeem dat de machine op magische wijze opent en sluit. “Bij conventionele doorschuifmachines die handmatig met een beugel moeten worden geopend is een krachtsinspanning van wel 80 Newton nodig. Bij de M-iClean H is dat nog maar ongeveer 35 Newton. En dat alleen nog maar om aan te duwen. Met een extra optie lukt het zelfs geheel zonder krachtsinspanning”, legt productmanager Adam Bindek uit.

Veel betere arbeidsomstandigheden

Voor het spoelkeukenpersoneel betekent dit een verbetering in de klassieke betekenis van de ergonomie. Het scheppen van arbeidsomstandigheden die zo comfortabel mogelijk zijn waarbij geen grote krachtsinspanningen van de mens worden gevraagd. “Wij hebben bij de ontwikkeling van de M-iClean H heel nauwkeurig gekeken”, zegt Dr. Thomas Peukert, hoofd van de afdeling Constructie van Meiko. “Het viel de Meiko-ingenieurs op dat bijna de hele branche het erover eens is dat doorschuifmachines handmatig met een beugel moeten worden geopend. Wij wilden echter niet alleen een nieuwe machine creëren, maar ook een nieuwe standaard zetten”. Het proces in de spoelkeuken werd daarom bij Meiko nauwkeuriger onder de loep genomen. En daarbij bleek duidelijk dat de werkplek zich niet recht voor de machine bevindt maar aan de zijkant ervan. Peukert hierover: “Daarom hebben wij het display van de machine op ooghoogte aan de zijkant geplaatst. Om te voorkomen dat degene die de machine bedient 150 keer per dag moet heffen met 80 Newton boven schouderhoogte, en dat mogelijk zelfs met één arm omdat hij voor het voorspoelen van het vaatwerk naast de machine staat, hebben wij de M-iClean H voorzien van een systeem voor automatisch openen. Dit systeem functioneert door het aantikken van het touchscreen, het “aanduwen” van een greep op de kap of meteen geheel automatisch na het einde van het spoelproces.”

Werkplek die van alle gemakken zijn voorzien

“De risicobeoordeling van werkplekken door de exploitant is een wettelijke eis en is niet alleen van belang voor het creëren van de werkplek op zich. Deze biedt een werkgever ook duidelijke voordelen bij het in dienst nemen van personeel”, aldus Peukert. Hij heeft hier samen met zijn team en het Meiko-productmanagement mogelijkheden gezien om echte voordelen voor de klant te realiseren. “Een ergonomisch betere en daardoor comfortabelere werkplek creëren, is een reëel voordeel in de horeca en zorgsector waar een tekort is aan vakkundig personeel. Dit omdat nu de kenmerkende ziektes die door het tillen worden veroorzaakt worden voorkomen”, aldus Peukert.

Napoleren niet meer nodig

Behalve de ergonomische voordelen blinkt de M-iClean H ook uit door het opnieuw verbeterde spoelresultaat door meer druk in de solitaire spoelarm. De combinatie van Gio-module (voor de demineralisatie van het spoelwater) en droogtafel zorgt voor glanzende glazen en perfect schoon en droog vaatwerk zonder napoleren.

€ 500 cashback

MEIKO is zo overtuigd van deze machine dat zij, ook voor de bezoekers van Gastvrij Rotterdam, een cashback actie introduceert. Iedere eindgebruiker die bij een Meiko dealer zijn M-iClean H machine koopt, ontvangt een cashback flyer ter waarde van € 500.

www.meiko.nl Gastvrij Rotterdam: 531